Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — ÖLÜMCÜL “UYDURMA” ve “İNTİHAL” sci makaleye göre  : “şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir : Bekir Karlık, 2011

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
ÖLÜMCÜL “UYDURMA” ve “İNTİHAL” sci makaleye göre  :
“şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir :
Bekir Karlık, 2011

Rapor : ÖLÜMCÜL “UYDURMA” ve “İNTİHAL” sci makaleye göre  :
“şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

[ÇALINTI ve UYDURMA makale] :
——————–

Bekir Karlik :
Bekir Karlik : “şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir
Ihsan Omur Bucak :
Ihsan Omur Bucak : “şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

Ihsan Omur Bucak, Bekir Karlık
“Detection of Drinking Water Quality Using CMAC Based Artificial Neural Networks”
Ekoloji 20, 78, 75-81 (2011) ; doi: 10.5053/ekoloji.2011.7812
Sorumlu yazar : İhsan Ömür Bucak

 

 

<– o –>

RAPOR

A. ÇALINTI makale

[ÇALINTI ve UYDURMA makale] :
——————–
Ihsan Omur Bucak, Bekir Karlık
“Detection of Drinking Water Quality Using CMAC Based Artificial Neural Networks”
Ekoloji 20, 78, 75-81 (2011) ; doi: 10.5053/ekoloji.2011.7812
Sorumlu yazar : İhsan Ömür Bucak

[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] :
——————–
Bekir Karlık
“Neural Networks Detection for Drinking Water Quality”
Proc. Int. Conf. Modeling and Simulation, vol. 2, sf. 587-590, Aug 28-30, 2006,
Konya – Turkey

[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale]nin neredeyse tamamı,
“kopyala – yapıştır”la
[ÇALINTI ve UYDURMA makale]’ye aktarılmıştır !

“Table 1” (sf. 80) : "şarbon mikroplu" ve "asidik" içme suyu "iyi kalite"dir
“Table 1” (sf. 80) : “şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

[ÇALINTI ve UYDURMA makale] “Table 1” (sf. 80)
(28 satır x 8 kolon verinin (+ son 1 satır sonuç) ilk 23 satır x 6 kolonu) =
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] “Fig. 2” (sf. 589)
(23 satır x 6 kolon verinin hepsi)

“Fig. 2” (sf. 589) : "koli bakterili" ve "asidik" içme suyu "iyi kalite"dir
“Fig. 2” (sf. 589) : “koli bakterili” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

Yani,
[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de
nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde
kullanıldığı iddia edilen veriler =
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale]de
nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde
kullanıldığı iddia edilen veriler

[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] “Fig. 2” (sf. 589) :
alt yarısı olmayan 23. satır zorlayarak okunabiliyor ;
7. kolon da varmış gibi gözükse de ne içerdiği hiç anlaşılamıyor.

B. UYDURMA makale

“Table 1” (sf. 80) : "şarbon mikroplu" ve "asidik" içme suyu "iyi kalite"dir
“Table 1” (sf. 80) : “şarbon mikroplu” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

[ÇALINTI ve UYDURMA makale] “Table 1” (sf. 80)
(28 satır x 8 kolon verinin (+ son 1 satır sonuç) ilk 23 satır x 6 kolonu) =
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] “Fig. 2” (sf. 589)
(23 satır x 6 kolon verinin hepsi)

“Fig. 2” (sf. 589) : "koli bakterili" ve "asidik" içme suyu "iyi kalite"dir
“Fig. 2” (sf. 589) : “koli bakterili” ve “asidik” içme suyu “iyi kalite”dir

Yani,
[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de
nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde
kullanıldığı iddia edilen veriler =
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale]de
nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde
kullanıldığı iddia edilen veriler

[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] “Fig. 2” (sf. 589) :
alt yarısı olmayan 23. satır zorlayarak okunabiliyor ;
7. kolon da varmış gibi gözükse de ne içerdiği hiç anlaşılamıyor.

Her 2 makalede nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen veriler tamamen aynı olduğu halde
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale]de
“içilebilir sudaki kimyasal minerallerin ve koliform bakterinin belirlenmesi için
yapay sinir ağı kullanılan pratik bir yöntem önerildiği, ve % 98 başarı elde edildiği”
(This study, propose a practical approach for the detection of chemical minerals and
coliform bacteria in drinkable water. For this fast detection algorithm a
neural network method based on the variations of the biological and chemical parameters,
which rate of success was found 98 % percent for 1000 iteration) (see “Abstract”)
iddia edilirken, fakat veriler listesinde sudaki “koliform” miktarına dair hiçbir veri bulunmazken, ve “Keywords” listesinde “koliform” bulunmazken,
[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de ise
“içilebilir sudaki kimyasal minerallerin ve “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve
“cryptosporidium parvum oocysts” belirlenmesi için yapay sinir ağı kullanılan bir yöntem
önerildiği, ve % 100 başarı elde edildiği”
iddia edilmekte, veriler listesi sudaki “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve “cryptosporidium parvum oocysts” miktarları (diğer veriler gibi “birim” belirtilmeksizin) da içermekte, “Keywords” listesinde “koliform” bulunurken, “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve “cryptosporidium parvum oocysts” bulunmamakta.
Yani, aynı verilere, [ÇALINTI ve UYDURMA makale]de 2 sütun daha eklenmiş, manipule edilmiş.

[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen verileri,
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.9 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.1 birim ise
“iyi kalite” (good quality ; class 1) veya
“içilemez” (undrinkable ; class 3)
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.1 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.9 birim ise
“içilebilir” (drinkable ; class 2) veya
“tehlikeli” (dangerous ; class 4)
olmak üzere
4 sınıfa ayıran sonuçlar elde edildiği (sf. 80, “Table 1”, sütun 9) ve
% 100 başarılı olunduğu
iddia edilse de “su sınıflandırma sonuçları”na göre :
suda “öldürücü olan şarbon hastalığı”na ya da “bazı hastalar için öldürücü olan
cryptosporidiosis (crpto) hastalığı”na neden olan bakteriler bulunması
suyun sınıflandırılmasında belirleyici değildir ;
– 0.9 birim “insanlar ve hayvanlar için öldürücü olan şarbon hastalığı”na neden olan
“bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve
0.1 birim “bağışıklık sistemi zayıf hasta insanlar ve hayvanlar için öldürücü olan
cryptosporidiosis (crpto) hastalığı”na (sudan kaynaklanan en yaygın hastalık) neden olan
“cryptosporidium parvum oocysts” içeren su
“iyi kalite” (good quality ; class 1) veya
“içilemez”dir (undrinkable ; class 3)
– oranlar değiştiğinde
“bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.1 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.9 birim olduğunda ise su
“içilebilir” (drinkable ; class 2) veya
“tehlikeli”dir (dangerous ; class 4),
yani, 1 kademe düşmektedir.
0.9 birim “insanlar ve hayvanlar için öldürücü olan şarbon hastalığı”na neden olan “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve
0.1 birim “bağışıklık sistemi zayıf hasta insanlar ve hayvanlar için öldürücü olan cryptosporidiosis (crpto) hastalığı”na (sudan kaynaklanan en yaygın hastalık) neden olan “cryptosporidium parvum oocysts” içeren suyun
“iyi kalite” (good quality ; class 1) ve
oranlar değiştiğinde “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.1 birim ve “cryptosporidium parvum oocysts” 0.9 birim olduğunda ise suyun
“içilebilir” (drinkable ; class 2)
olduğu iddiaları ABUKTUR !

Makaledeki “su sınıflandırma sonuçları”na göre :
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.9 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.1 birim iken
“iyi kalite” (good quality ; class 1) veya
“içilemez” (undrinkable ; class 3)
yazan satırlarda diğer parametrelerin değerlerinde belirgin bir fark var mı ? : YOK !
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.1 birim ve
“cryptosporidium     parvum oocysts” 0.9 birim iken
“içilebilir” (drinkable ; class 2) veya
“tehlikeli” (dangerous ; class 4)
yazan satırlarda diğer parametrelerin değerlerinde belirgin bir fark var mı ? : YOK !
İçme suyu için pH değeri limitleri : 6.5 .. 8.5
makaledeki tüm pH değerleri, 0.54 .. 0.76 aralığında, yani neredeyse “SAF ASİT” !
İçme suyu için conductivity (= iletkenlik) değeri üst sınırı : 5.50 ms/m
makaledeki tüm conductivity değerleri, 0.3095 .. 0.8651 aralığında.
İçme suyu için chlorine residual (= klor artığı) değeri limitleri : 0.2 .. 2.0 mg/L
makaledeki tüm chlorine residual değerleri, 0.3095 .. 0.8651 aralığında.
İçme suyu için turbidity (= tortu) değeri üst sınırı : 5 NTA
makaledeki tüm turbidity değerleri, 0.0000 .. 0.2630 aralığında.
İçme suyu için total organic carbon değeri üst sınırı : 0.05 mg/L
makaledeki tüm chlorine residual değerleri, 0.02 .. 0.99 aralığında, üst sınırın çok üzerinde !
İçme suyu için hardness (= sertlik) değeri üst sınırı : 120 mg/L
makaledeki tüm hardness değerleri, 0.00 .. 0.99 aralığında.

[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen 28 satır x 8 kolon verinin (+ son 1 satır sonuç) ilk 23 satır x 6 kolonu (sf. 80, “Table 1”) ile
[ÇALINAN UYDURMA ABUK makale]de nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen 23 satır x 6 kolon verinin hepsi (sf. 589, “Fig. 2”)
tamamen aynı olduğu raporun başında belirtilmişti.

[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de [ÇALINAN UYDURMA ABUK makale] kaynak gösterilerek
“8 tip veri, CMAC temelli yapay sinir ağına girdi olarak verilirken
0.1 ile 0.9 arasında normalize edildi.”
(The data of eight attributes as inputs into the NN classifier has been
normalized between 0.1 and 0.9
before applied into the CMAC based NN algorithm) (sf 79, paragraf 3)
dense de bu doğru değil :
tüm veriler 0.00 ile 0.99 arasında !

pH değerlerinin normalize edildiğini varsayalım : makalede
tüm pH değerlerinin 0.54 .. 0.76 aralığında
olduğu yazsa da, bunların normalize edilmiş halleri olduğunu ve normalize edilmeden önce
tüm pH değerlerinin 5.4 .. 7.6 aralığında
olduğunu varsayalım. Ve veri – sonuç tablosuna buna göre tekrar bakalım :
İçme suyu için pH değeri limitleri : 6.5 .. 8.5
Makalede
– pH değeri 5.6 .. 6.3 aralığındaki, yani asidik 7 su örneğinin “iyi kalite” (good quality ; class 1)
su olduğu,
yani “iyi kalite” (good quality ; class 1) su olduğu iddia edilen 7 su örneğinin de asidik olduğu
– pH değeri 5.4 .. 6.4 aralığındaki, yani asidik 7 su örneğinin “içilebilir” (drinkable ; class 2)
su olduğu,
yani “içilebilir” (drinkable ; class 2) su olduğu iddia edilen 7 su örneğinin de asidik olduğu
– pH değeri 6.7 .. 7.1 aralığındaki, yani pH değeri normal 7 su örneğinin “içilemez”
(undrinkable ; class 3) su olduğu,
yani “içilemez” (undrinkable ; class 3) su olduğu iddia edilen 7 su örneğinin de
pH değerinin normal olduğu
– pH değeri 7.2 .. 7.6 aralığındaki, yani pH değeri normal 7 su örneğinin “tehlikeli”
(dangerous ; class 4) su olduğu,
yani “tehlikeli” (dangerous ; class 4) su olduğu iddia edilen 7 su örneğinin de
pH değerinin normal olduğu
iddia edilmekte : bu iddiaların hepsi ABUKTUR !

Açıkça görüldüğü üzere, [ÇALINTI ve UYDURMA makale]de hiçbir çalışma yapılmamış, nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen verilerin ve dolayısıyla bunlardan elde edildiği iddia edilen sonuçların hepsi UYDURMAdır, bir kısmı süper ABUKtur !

[ÇALINTI ve UYDURMA makale],
su asidik ise
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.9 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.1 birim ise
“iyi kalite” (good quality ; class 1)
– “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) 0.1 birim ve
“cryptosporidium parvum oocysts” 0.9 birim ise
“içilebilir” (drinkable ; class 2)
olduğu gibi ABUK iddialar içermesi nedeniyle halk sağlığı için tehdit oluşturmaktadır!

[ÇALINTI ve UYDURMA makale]de nereden, nasıl elde edildiğine dair hiçbir kaynak gösterilmediği halde kullanıldığı iddia edilen 28 farklı su örneğine aitmiş gibi gösterilen verilerde diğer parametrelerde birbirinden farklı sayılar UYDURULDUĞU halde
– 14 tanesinin 0.9 birim “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve
0.1 birim “cryptosporidium parvum oocysts” ve
– 14 tanesinin 0.1 birim “bacillus anthracis spores” (şarbon mikrobu) ve
0.9 birim “cryptosporidium parvum oocysts” içerdiğinin
iddia edilmesi bile tüm verilerin UYDURMA olduğunu açıkça göstermektedir.

Tüm verilerin UYDURMA olduğunu gösteren başka örnekler :
Suyun conductivity (iletkenlik) değerini pH değeri belirler ; pH değeri 7.0’ın altına düştükçe, yani sudaki asit oranı arttıkça, conductivity artar.
Makaledeki verilerde ise ABUK bir şekilde
– sudaki asit oranı arttıkça conductivity azalıyor,
– İÇİLEBİLİR olduğu iddia edilen suların conductivity’si,
İÇİLEMEZ, ve TEHLİKELİ olduğu idia edilen suların conductivity’sinden yüksek :
pH    conductivity                    su sınıfı
5.6    0.3095        0.3095        “iyi kalite” (good quality ; class 1)
5.7    0.3670
5.9    0.3235
6.0    0.3500
6.2    0.3600
6.3    0.3750

5.4    0.8651        0.8651        “içilebilir” (drinkable ; class 2)
5.9    0.6455
6.2    0.7305        0.8650
6.3    0.8370
6.4    0.6235

6.7    0.6150                           “içilemez” (undrinkable ; class 3)
6.8    0.5750
6.9    0.5150        0.5400         0.5730
7.0    0.4650
7.1    0.3810

7.2    0.4370                           “tehlikeli” (dangerous ; class 4)
7.3    0.3860
7.4    0.4850        0.4500         0.4850
7.5    0.4950
7.6    0.4320

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: