Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — 68 % PLAGIARIZED article of the editor in his journal : Bekir Karlik, 2009, Mathematical & Computational Applications journal

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
68 % PLAGIARIZED article of the editor in his journal :
Bekir Karlik, 2009, Mathematical & Computational Applications journal

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Editörün kendi dergisindeki % 68 İNTİHAL makalesi :
Bekir Karlik, 2009, Mathematical & Computational Applications dergisi

Report :
68 % PLAGIARIZED article of the editor in his journal :
Bekir Karlik, 2009, Mathematical & Computational Applications journal
also FABRICATED article

Rapor :
Editörün kendi dergisindeki 68 % İNTİHAL makalesi :
Bekir Karlik, 2009, Mathematical & Computational Applications dergisi
aynı zamanda FABRİKASYON makale

Bekir Karlik
Bekir Karlik

[ÇALINTI makale]
————————-
Bekir Karlık, Alpaslan Avcı, Abdullah Talha Yabanıgül,
“Classification of Helicobacter Pylori According to
National Strains Using Bayesian Learning”,
Mathematical & Computational Applications, vol. 14, No.3,
pp. 241-251, 2009

 

Mathematical & Computational Applications dergisi : SCI’den ATILDI (2011) !

Mathematical & Computational Applications dergisi : TÜBİTAK ULAKBİM indeksinde.

TÜBİTAK ULAKBİM indeksi : 2011’den beri Üniversitelerarası Kurul
doçentlik başvurularında SCI ile denk kabul ediliyor.
Bekir Karlık : Mathematical & Computational Applications
dergisinin editörü (ilk sayıdan bugüne)

Mehmet Pakdemirli : Mathematical & Computational Applications
dergisinin sahibi (ilk sayıdan bugüne)

<– o –>

RAPOR

A. ÇALINTI makale
Makale ve “ÇALINTI” kaynakları,
“ÇALINTI”lar numaralandırılarak işaretlenmiş hali.
ÇALINTI oranı – tez metni
(“Introduction”dan “References”a kadar) :
% 68.09 (= 224 satır / 319 satır)

Makaledeki
ÇALINTIlara           ÇALINTIların nereden çalındığı
verilen sayılar              (ÇALINTIlara verilen sayılar)
———————      ————————–
1..3                         [ÇALINAN KAYNAK – 1] (1..3)
21..24                     [ÇALINAN KAYNAK – 2] (21..24)
31                           [ÇALINAN KAYNAK – 3] (31)
41                           [ÇALINAN KAYNAK – 4] (41)

[ÇALINAN KAYNAK – 1]
———————————–
Helicobacter pylori

* http://www.cs.mcqill.ca/~rwest/wikispedia/wpcd/wp/h/Helicobacter_pylori.htm
Sonunda
* http://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
adresinden elde edildiği yazıyor.
Wikipedia’daki metne göre ufak değişiklikler içermektedir.
ÇALINTIlar, bu değişiklikleri de içermektedir.

[ÇALINAN KAYNAK – 2]
———————————–
Naive Bayes classifier

* http://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier

[ÇALINAN KAYNAK – 3]
———————————–
ABSTRACT
“Helicobacter pylori in North and South America before Columbus”
FEBS Lett. 2002 Apr 24 ; 517(1-3) : 180-4
Y Yamaoka, E Orito, M Mizokami, O Gutierrez, N Saitou, T Kodama,
MS Osato, JG Kim, FC Ramirez, V Mahachai, DY Graham

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12062433

[ÇALINAN KAYNAK – 4]
———————————–
ABSTRACT
“Recombination and clonal groupings within
Helicobacter pylori from different geographical regions”
Molecular Microbiol. 1999 May ; 32(3) : 459-70
M Achtman, T Azuma, DE Berg, Y Ito, G Morelli, ZJ Pan,
S Suerbaum, SA Thompson, A van de Ende, LJ van Doom

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10320570
ÇALINTI ve UYDURMA makale,
ÇALINAN KAYNAKLARdan hiç bahsedilmeden başka
uydurma kaynaklardan alınmış gibi gösterilmiş

<– o –>

B. UYDURMA makale

Bu ÇALINTI ve UYDURMA makale, Alpaslan Avcı, ve Abdullah Talha Yabanıgül’ün
2006-2007’de Fatih Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans 4. sınıftayken
Bekir Karlık’tan aldıkları bir ders için ortak hazırladıkları proje ödevi.
“Our project” (sf. 248, son paragraf), dedikleri, ödev projesi.
Bu ÇALINTI ve UYDURMA ödevin normal bir üniversitede ve normal bir hocadan alacağı not
“0”dır (sıfır) !
Bekir Karlık, 2 yıl sonra bu ÇALINTI ve UYDURMA öğrenci ödevini,
kendi editör ve yönetici olduğu şaibeli dergide makale olarak yayınlamış.

Makalenin ÇALINTI kısmından gerisi, makaleyi şişirmek için eklenmiş konuyla alakasız rasgele
ABUK metinler.

Makalenin ÇALINTI kısımlarında gösterilen kaynaklar UYDURMA.

4 uydurma şekil (Figure 1..4), piyasadaki bir programın menülerinin 4 ekran görüntüsü.

Makalenin sonucu, Bekir Karlık’ın doktora tezindeki ve tüm uydurma makalelerindeki gibi şu
uydurma şablon metinde :
(sayfa 249, cümle 2)
“In this study, we obtained very high classification rate approximately 99%”

Bekir Karlık, verileri % 99 sınıflandırdığını iddia etse de (sayfa 249, cümle 2)
elinde HİÇBİR VERİ YOK ! :
– “7. Results and Conclusion” bölümündeki içi boş cümlelerde “verilerden hiç bahis
yok (!)”,
kaynaklar listesinde de “böyle veriler içeren hiçbir bir kaynak yok !”
“[1 –>] Kriterler bilinirse, sınıflandırma yapılabilir” demiş, o kadar, gerisi yok :
(sayfa 248, son paragraf)
“As a conclusion,
–> our project
is a classification of human nations with respect to helicobacter pylori which can
be found in the stomach. The vacA gene and cagA gene are differed among
human hosts from different nations. So by looking these genes we can classify a
human nation.
[1 –>] When the national strain of the random helicobacter pylori is known, the
host human’s nation can also be known approximately.
–> Our project uses that technique to find the nation of a human whose nation
is not known.”

– “6. Materials and Methods” bölümündeki (sayfa 247-248) içi boş cümlelerde de
“verilerden hiç bahis yok !” :
“ … [4]. This study will be used as taking the names of the instances of classified
strains. …
–> In this study, classification data was taken from Entrez [4].
Here the codes of the nucleotides in the genes are used letters of alphabet such as A,
C, G, T which are not numerical values.
To prevent this handicap the ASCII codes of these letters will be used as input
values.
The cag A and vac A genes have have approximately 450-650 nucleotides in their
sequence.
All of these numbers of nucleotide is used as inputs of Bayesian classifier and all
of these codes have to be converted to numerical values. … [11] ”
[4] no.lu kaynak, yazılanın aksine veri (data) içermediği gibi, üstelik “helicobacter
pylori”nin genlerinden de hiç bahis içermiyor, yani tamamen alakasız bir makale :
T.J.Borody- P. Cole, S. Noonan, A. Morgan, J. Lenne, L. Hyland, S. Brandl,
E. G. Borody- L. L. George,
“Recurrence of duodenal ulcer and Campylobacter pylori infection after eradication”,
PMID: 2687668
Makaledeki ÇALINTI metinlerin bir kısmına “[4] no.lu kaynak” kaynak
gösterilmiştir: UYDURMAdır !
Makalede [4], [5], ve [1] no.lu kaynakların adresi olarak
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
sitesi gösterişmiş. Fakat bu sitede makalelerin sadece “abstract”ları (= kısa özet) var,
gerisi yok. Yani, Bekir Karlık, bu 3 kaynağın sadece “abstract”ını görüp gerisini
görmemiştir.

[11] no.lu kaynak, ücretsiz sürümü de olan piyasadaki bir veri işleme programının internet sitesi.

(!) Yani, Bekir Karlık’ın elinde “helicobacter pylori”nin genleriyle ilgili hiçbir veri yok.

(!) Bekir Karlık’ın elinde “helicobacter pylori”nin genlerinin “national strain”lerine (= etnik
özellikler) (bilinen kaç tip var, özellikleri ne, birbirinden nasıl ayırt edilir) dair de hiçbir veri –
bilgi yok. O yüzden makalede bunlardan hiç bahis yok.

Kaynaklar listesinde bunlarla ilgili olabilecek tek kaynak, [1] no.lu kaynak ; o da sadece
ÇALINTI kısımlarda UYDURULARAK kaynak gösterilmiş :

(!) Apaçıktır ki bu “tamamen UYDURMA” bir makale.
Yani, Bekir Karlık, bu makaledeki herşeyi UYDURMUŞ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: